Servei a domicili del Mercat del Ninot

El Mercat del Ninot amb motiu del R.D. 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, està posant tots els mitjans al seu abast per anul·lar en el possible la propagació de l’esmentat COVID-19. És per aquest motiu que ha habilitat un servei de compra a domicili, incrementant el personal per donar un millor servei.
  • Per a dur a terme una compra a domicili pots trucar a: 93 453 03 60
  • Per a consultes generals: 697 428 156