Què són les joguines STEAM?

Alguna vegada heu sentit parlat sobre l’educació STEAM? A continuació us expliquem breument de que és tracta i per que es tan important en l’actualitat.

Els infants, com millor aprenen és jugant i no hi ha res com les joguines STEAM. Aquestes joguines didàctiques estan fabricades expressament per a animar als més petits a aprendre determinades matèries mitjançant aplicacions en el món real. Aquestes joguines són perfectes per a reforçar habilitats com la concertació, la percepció visual i la memòria així  com capacitats socials, motrius i cognitives. I, per si no fos suficient, també insten a inventar i crear amb la ment i les mans.

Actualment el món s’enfronta a una necessitat sense precedents de noves científiques, enginyeres, i líders en resolució de problemes. Al ritme actual no hi ha suficients estudiants interessades a seguir carreres tècniques per a satisfer aquesta necessitat. Dins d’aquest nou paradigma social i laboral ha aparegut un nou terme: el STEM (anys 90). Aquest terme prové de l’anglès (Science, Technology, Engineering and Maths) i es refereix a un enfocament científic que integra les disciplines de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, formant un tot on els elements interactuen i s’afecten els uns als altres.

Recentment, també s’ha afegit l’art (Arts) com a disciplina imprescindible a incloure en aquest terme perquè, encara que es donava per fet que era present de manera implícita, té una entitat prou important com per a donar-li visibilitat, ja que fomenta el pensament crític, divergent i augmenta la creativitat. Per això, el més normal és ara parlar de STEAM i no STEM.

Així doncs, el concepte d’Educació STEAM, sorgeix com una forma nova, diferent i eficaç, de formar als infants des d’edats molt primerenques en aquestes matèries, per a donar resposta a la creixent necessitat de professionals, en els àmbits tecnològic i científic.

La principal característica de l’educació STEAM és que està basada en la pràctica. L’experiència substitueix a l’aprenentatge passiu i memorístic de tal manera que s’ofereix un mateix concepte en diferents contextos, perquè l’alumnat pugui crear connexions entre les diferents disciplines a través de la seva pròpia experiència. A més, és una molt bona eina per a aprendre a solucionar problemes, desenvolupar la creativitat, la curiositat, la paciència i el treball en equip.

La societat, però percep la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques com disciplines complicades, difícils d’aprendre. “No obstant això, igual que succeeix amb els idiomes, l’aprenentatge primerenc d’aquestes matèries és molt més senzill, la clau està a aprendre jugant”, destaca el director general de World Brands Javier Giménez.

En definitiva l’educació STEAM té com a objectiu ajudar als més petits a desenvolupar competències i habilitats molt necessàries en l’actual mercat laboral com la creativitat i la innovació, el treball en equip i el lideratge, o l’esperit emprenedor, entre altres. I nodrir així el mercat laboral del futur de científics, enginyers, i líders en relació de problemes.