Què és jugar i com podem reconèixer el joc?

 

Jugar és un terme molt ampli, que pot prendre mil matisos i colors. Una definició força acceptada per experts d’àmbits diversos és que jugar és la manera com l’infant es relaciona amb el món, l’experimenta i el comprèn.  És un procés on es descobreixen diverses eines que es tenen a disposició en les diferents etapes evolutives. El joc varia segons l’edat, la necessitat de jugar no desapareix, sinó que es transforma.

A continuació us volem compartir un article publicat a Cultura i Oci de Maria Folch  https://opcions.org/consum/importancia-joc/ que ens ha semblat molt interessant, ja que s’exposen diverses idees sobre el joc i sobre la importància del espai, el temps i els beneficis del joc en totes les etapes de la vida.