La pintura impressionista 4: la fi de l’Impressionisme

Capítol final sobre l’Impressionisme, on s’analitza la crisi del moviment des de 1880 i les opcions de continuïtat que van buscar autors com Monet i Renoir, i aquells que van formar una generació més jove com Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Munch o Toulouse-Lautrec.