La pintura impressionista 3: Monet i Renoir

Capítol 3 de la sèrie sobre la pintura impressionista. Quines són les característiques de la pintura impressionista? Ho veurem amb exemples pràctics: el “Boulevard des Capucines” (1873) de Claude Monet i el “Ball del Moulin de la Galette” (1876) de P. A. Renoir.