La pintura impressionista 2: l’exposició de 1874

Capítol 2 de la sèrie sobre l’Impressionisme del projecte formatiu del Marcos Yáñez. París 1874: qui crea el terme Impressionisme i com el rep la sociatat parisina?