La pintura impressionista 1: Baudelaire i els inicis del moviment

En el marc del seu projecte de difusió de les humanitats, el Marcos Yáñez, professor d’història de l’art del CC Urgell ens fa arribar la primera sessió de la seva sèrie sobre la pintura impressionista. En aquesta classe ens explica els inicis del moviment, vinculats a la idea de Modernitat formullada per Baudelaire, i ens emmarca el context social i històric en què va desenvolupar-se.