La pintura d’avantguarda 1: el Fauvisme

Marcos Yáñez ens fa una aproximació al primer moviment avantguardista de la pintura del S. XX: el Fauvisme. Ens comenta l’exposició de 1905 amb la crítica de Louis Vauxcelles i analitza les característiques formals del moviment a través de les obres i els textos d’Henri Matisse.