La importància de l’autonomia en els infants.

Fomentar l’autonomia des dels primers anys de vida és la base de l’aprenentatge. Fa que els infants es mostrin més segurs de si mateixos i de les seves capacitats a la vegada que aprenen a assumir riscos i avaluar les seves possibilitats d’èxit. 

A vegades, però, no sabem com potenciar l’autonomia dels infants, ja sigui per falta d’eines, per pensar que són molt petits per fer coses per si mateixos, per por que es facin mal o no ho sàpiguen fer bé, i això és un error. Els infants a partir dels dos anys ja són capaços de realitzar petites tasques per si mateixos, segurament no les faran tan bé com els adults, però això no ha de ser un impediment perquè comencin a familiaritzar-se amb elles. Se’ls ha de permetre equivocar-se alhora que van adquirint autonomia i no tendir a la sobreprotecció. 

És per això, que volem compartir amb vosaltres, un recurs molt útil i fàcil d’aplicar  realitzat per la pedagoga italiana Montessori, per fomentar el paper actiu dels infants casa a través d’un seguit de tasques molt senzilles i quotidianes. Aquesta taula està estructurada per franges d’edats que van des dels 2 anys fins als 12 anys i més.  

“Ajuda’m a fer-ho per mi mateix.” Maria Montessori.