EL BARRI DEL CALL

Entre tots els espais que conformen el barri gòtic de Barcelona, el call de la ciutat és avui encara un territori per explorar. Les últimes excavacions al carrer de la Fruita han aportat noves informacions sobre una de les comunitats més rellevants de la Barchinona medieval, la jueva, coneguda en aquells temps com la bossa e tresor del rei.

Horari
DISSABTE. 10.30 A 13.30 h
Dia
Dissabte 22/10/2022 10:30 - 13:30
A càrrec de

JOBANI MARC

Preu
15,97
Pujar