Anna Maria Llagostera

L’ Anna Maria Llagostera (Barcelona, 1964) comença la seva trajectòria professional en el món de l’ensenyament; diplomada en magisteri de llengües estrangeres, especialitat en llengua francesa, per la Universitat de Barcelona, aviat la seva curiositat la duu a endinsar-se en la filosofia taoista i en l’estètica zen. En aquest camp desenvolupa projectes com La influència del Pensament i la Filosofia Taoista i l’Estètica Zen en la didàctica de l’art o Acció formativa de “Creativitat, Innovació i Intel·ligència Emocional”. Actualment, és artista i docent en l’Art Sumi-E, entenent-lo com una eina de formació integral orientada a espais creatius, de creixement i benestar personal. La pintura Sumi-E és un estil procedent d’Orient que va néixer a la Xina cap al segle VII i posteriorment, ja al segle XIV va ser introduïda al Japó pels monjos budistes zen. Aquesta tècnica era practicada pels artistes cal·lígrafs, utilitzant els mateixos materials propis del seu ofici, la tinta, el pinzell i el paper d’arròs. Es caracteritza per estar allunyada de tot lluïment, i el traç directe, ràpid i precís li confereix una frescor lliure de tot encasellament. La composició s’allunya de tota simetria en total llibertat d’expressió, desafiant l’equilibri de les composicions artístiques convencionals. Pretén expressar la vida de forma espontània, plasmar l’essència de l’objecte més que la seva aparença formal; la simplicitat; l’instant i el buit. En la temàtica de la pintura Sumi-i es busca reflectir la natura en totes les seves manifestacions possibles, de tal manera que l’artista se situa no com un espectador que plasma una imatge, sinó com a part d’ella i que s’expressa mitjançant la pintura. En la pintura Sumi-e hi ha una recerca per integrar-se en la natura, per intentar transmetre aromes, instants i la perfecció de l’obra natural en les seves múltiples i infinites formes.