GAMIFICACIÓ, aprendre jugant.

Ve del terme anglès game, que es tradueix com a “joc”; es podria entendre com “fer tornar joc” alguna activitat. És una tècnica d’aprenentatge que trasllada la mecànica del joc a l’àmbit educatiu i del desenvolupament en general. No es tracta d’una activitat de joc lliure, sinó de la utilització de les eines i dinàmiques del joc estructurat per aplicar-les a altres àrees de l’aprenentatge que convencionalment no estan vinculades a aquest tipus d’entreteniment.

Aquesta tècnica millora la motivació per aprendre tant a nivell formal (coneixements acadèmics) com informal (adquisició d’hàbits, creixement personal…) També dota a la persona que està aprenent d’autocrítica, ja que és capaç de mesurar els propis resultats, planificar estratègies i superar metes mentre es va adquirint els coneixements de forma més fluïda, en un ambient empàtic i amè, però delimitat per regles i normes.

Us donem un recull de tècniques per gamificar qualsevol activitat:

– Establir un objectiu clar.

– Marc de normes i pautes clares.

– Acumulació de punts: valor quantitatiu de l’avenç en l’aprenentatge, afavoreix la motivació i la realització.

– Escales per nivells: Avançar visualment (amb un tauler o similar) en les diverses tasques i objectius.

– Reptes: Posen a prova a qui està aprenent i permet pensar en blocs que es van superant i integrant.

El més imporant és la intenció i la dinamització, posar èmfasi en la presentació per fer atreient   l’activitat a gamificar.

Quines activitats quotidianes imagines de presentar a un infant com un joc?