ELS LÍMITS I LA SEVA FUNCIONALITAT

 

Farem una breu reflexió sobre els límits, la seva importància i funcionalitat. Creiem que és un tema necessari i important a treballar per afavorir el desenvolupament psicològic dels infants. És important ensenyar a acceptar la frustració que pot causar no tenir tot allò que es vol.

Per aquest motiu les persones responsables del desenvolupament dels infants han de posar límits per fomentar el desenvolupament del pensament. Cada cop que diem “NO” estem posant un fi, una barrera, que els dóna seguretat, protecció, a favor del creixement i de l’autonomia.

Durant tota la primera infància és important aprendre la importància dels límits, relacionats amb el pensament i les accions que com dèiem, l’ajudaran a diferenciar allò que convé d’allò que no convé, allò que es pot fer d’allò que no es pot fer, etc. Van establint una línia cada vegada més clara, entre una cosa i l’altra. En aquest procés de creixement hi haurà avenços i reculades, moments difícils i moments més planers, per això és important realitzar aquest acompanyament de la manera més sana, fent de guia.

A vegades posar límits ens fa sentir culpables, veient la reacció de l’infant. Els límits poden frustrar i enfadar, remouen emocions i per això és important realitzar un bon acompanyament d’aquestes emocions que sorgeixen davant d’aquestes situacions.

Per una altra banda, ens agradaria destacar una creença limitant, a vegades creiem que els infants són més feliços quan estan contents, per aquest motiu creiem que quan ploren i/o s’enfaden, els estem perjudicant. És important deixar de relacionar la felicitat exclusivament amb la alegría, per a un infant serà molt més saludable saber gestionar les diferents emocions que apareguin en el transcurs de la seva vida.

Amb aquesta reflexió, el que ens agradaria transmetre és que quan posem límits hem d’observar més enllà de la reacció momentània, sinó que s’ha d’observar que les reaccions poden ser d’un cúmul d’emocions acumulades i no gestionades.  S’ha de comunicar, tenir paciència i amor per poder donar resposta a la necessitat autèntica de l’infant.

 

Tots i totes anem aprenent cada dia,

Feliç Dimecres 🙂