COMUNICACIÓ PSICO-AFECTIVA, RELACIONS I SATISFACCIÓ VITAL

A través de les paraules donem a conèixer el nostre món interior, l?expressem perquè els altres puguin imaginar-lo, apropar-se a ell. Amb les paraules també pensem i posem nom a allò que sentim i identifiquem el món que ens envolta. La comunicació existeix, doncs, perquè les paraules existeixen i aquesta comunicació és el fil conductor de les relacions, de la vida i del benestar. Prendrem consciència de les paraules que fem servir i el seu efecte en els altres, millorarem les habilitats de comunicació que ens permeten ser més productius, evitar errades o malentesos i establir relacions més sòlides, transparents i sanes. L’autoestima i les paraules estan directament relacionades. Tant aquelles que hem introduït en la nostra ment a través de la nostra història personal, com les que anem incorporant i que ens generen nous camps de pensament i d’aprenentatge.

Horari
DIJOUS 19 - 20.30 h
Dates
29/09/2022 - 01/12/2022
Docent
CARMEN BOO FERNANDEZ DE CASTRO
Preu
79,86
Pujar