Altres categories

Il·lustració i obra gràfica

La il·lustració i obra gràfica són l'especialització de la línia expositiva del Centre Cívic Urgell. Programem diferents projectes artístics que prenen el dibuix, la il·lustració i l'obra gràfica com a via d'expressió i creativitat i donem suport al sector artístic vinculat a aquest àmbit.

Festival il·luLola

El Centre Cívic Urgell, seguint la línia d’especialització en l’àmbit de la il·lustració i l’obra gràfica, impulsa el nou projecte il·luLola amb la voluntat d’apropar la il·lustració infantil i juvenil a la ciutadania, així com donar suport a la creació emergent en aquest àmbit.