Insomni

Dimarts 3 de novembre de 2020. A les 19.30 h

Altres categories

Còmic i dona

Cicle dedicat a fer visible la veu de les dones en el món del còmic; artistes pioneres, noves formes de narració i (re)definicions del gènere.