Altres categories

Còmic i dona

Cicle dedicat a fer visible la veu de les dones en el món del còmic; artistes pioneres, noves formes de narració i (re)definicions del gènere.

La creativitat

Reflexionarem sobre la creativitat i els procesos creatius artístics contemporanis. Processos que són transversals, experimenten amb diverses disciplines i arriben més enllà del seu àmbit per ser aplicables en molts aspectes de la vida.

Dones de ciència

La Dona en la Ciència i el seu paper en la divulgació científica. Dedicat a descobrir les científiques, la seva aportació al desenvolupament de la Ciència i el seu paper en l’actualitat.

Dones de ciència al cinema

Cicle de cinema dedicat a les dones científiques. Figures que han destacat per les seves valuoses aportacions a la Ciència i que el cinema ens permet conèixer.