Casal d’estiu 2020

El casal d'estiu Urgell està destinat a infants de 4 a 12 anys i gira entorn del joc lliure i autònom. Els infants comprenen, creen i transformar-me'n el seu entorn a través del joc, per aquest motiu donem tanta importància a treballar aquest valor en el nostre casal. A més, el joc facilita l'aprenentatge a través de l'experiència, la imaginació, la creativitat, les relacions socials i la iniciativa personal.