Casal d’estiu

Durant les vacances escolars d’estiu, el Casal Infantil organitza activitats emmarcades dins del Casal d'estiu del centre, destinades a infants de 4 a 12 anys. S’ofereixen activitats encaminades a la formació lúdica, esportiva i cultural de l’infant, així com el seu desenvolupament cognitiu i motor.

Activitat del casal infantil