Projecte educatiu


Dins del casal infantil es duen a terme també diferents projectes educatius:

PROJECTE ESCOLES

Les Visites Escolars són una proposta d’activitats semi dirigides, adaptades a cada nivell educatiu i acompanyades pels educadors del casal, les quals pretenen contribuir a l’educació a través del joc. En aquestes es fomenta el treball conjunt mitjançant la creativitat i l’aprenentatge significatiu , així com la recerca dels talents innats que cada un porta dins.


LA PORTA PETITA

És un espai de trobada i relació per a totes aquelles famílies que tinguin infants de 0 a 3 anys on es poden compartir estones de joc, experimentació i estimulació amb els infants. La Porta Petita és un lloc de convivència pels infants més petits i les seves famílies que vol afavorir el desenvolupament de les capacitats de l’infant, reforçar el context educatiu familiar i possibilitar l’intercanvi d’experiències entre les famílies.


ACTIVITATS INTERGENERACIONALS

Aquest és un projecte comunitari que vol treballar sobre les relacions intergeneracionals dels infants i els avis i àvies del Casal de la Gent Gran de l’Esquerra de l’Eixample a través de la creació de diferents activitats que es duran a terme tant a l’espai infantil com en el de la gent gran. Volem que aquest programa d’activitats sigui un mitjà d’intercanvi intencionat i continuat de recursos i aprenentatges entre els més grans i els més petits amb la finalitat de fomentar el contacte entre les diferents generacions del barri creant espais reals de convivència i aconseguir així tant beneficis individuals com socials.


JUGUEM EN FAMÍLIA

Els divendres es programen activitats per gaudir en família, en les que es poden involucrar diferents components de la unitat familiar.  Els educadors i educadores de l’espai actuaran com a conductors de les activitats, en les que es fomenta la cohesió familiar i el reforç dels vincles a través d’activitats de lleure lúdiques i entretingudes.


ESPAI MINIJOVE

Un espai de trobada, relació, participació i acció per adolescents entre 8 i 12 anys amb educadores que ofereixen possibilitats per gaudir del temps de lleure, donant alternatives d’acord a les seves necessitats i inquietuds. Activitats de joc, noves tecnologies, robòtica, descoberta de l’entorn… són algunes de les propostes més destacades que s’aniran oferint alguns divendres, segons la programació.