23 de setembre, DIA MUNDIAL DE LES LLENGUES DE SIGNES

23/09/2021

Les llengües de signes són idiomes plens i complets, amb una gramàtica pròpia tan complexa com qualsevol llengua oral. Han tingut una creació i evolució paral·lela a les llengües orals i per tant no hi ha una única llengua de signes mundial, sinó diferents i variats idiomes en constant evolució i creixement que creen comunitats lingüístiques minoritàries i minoritzades.

 

Llengua de signes i infants amb sordesa

Les llengües de signes són un instrument per conèixer, reflexionar, comunicar i relacionar-se, perfectament capaces d’expressar tota la gamma del pensament humà, que li permeten a un infant sord un millor desenvolupament cognitiu i de comunicació que altres mètodes oralistes.

La combinació de llengua de signes i oral, coneguda com a bilingüisme, és el millor instrument d’accés a la informació per als infants sords. Aquest sistema s’ha d’enfrontar al desconeixement del beneficis de la llengua de signes per part de molts professionals i institucions, així com a la invisibilització de les necessitats d’aquests infants i la falta d’atenció i de recursos.

Us deixem un link per conèixer la problemàtica més a fons.

http://volemsignariescoltar.blogspot.com

Llengua de signes i infants oïdors

L’utilització de la llengua de signes com a mètode comunicatiu no només està reservat a les persones sordes. Tant la comunitat sorda com la resta de la societat es beneficiaria de que les persones tinguéssim coneixements bàsics de llengua de signes. I perquè no també els infants oïdors?

Ensenyar als nadons oïdors signes bàsics els ofereix una oportunitat de comunicació primerenca, ja que són capaços d’entendre paraules i realitats lingüístiques abans de que tinguin un aparell fonador madur. Es coneix com a Baby Sign Language (BSL), i aporta grans beneficis i millores tant en el desenvolupament del nadó com en les relacions d’aquest.

Estimula l’adquisició del llenguatge i d’habilitats cognitives, activant diferentes intel·ligències múltiples; corporal-kinestèsica, lingüística, visual-espacial i intrapersonal. i millora la confiança en ell mateix i la seva autoestima ja que disminueix la frustració tant de petits com d’adults, que poden respondre millor a les necessitats dels nadons. Així es reforça el vincle afectiu entre infants i cuidadores/familiars, augmentant l’interès del nadó pel món de l’envolta.

 

Quan i com començar? Als 6 mesos es poden començar a introduir els signes

  1. Nombrar la paraula mentre es produeix el signe
  2. Seguidament, donar l’estímul que s’havia nombrat
  3. Repetir, reforçar.
  4. Sembla que comença a esbossar algun signe? Es repeteix el signe i se li dona l’estímul que demanava (llet, joc, prou…)

A partir dels 9 mesos l’infant ja té la destresa manual per signar conceptes i necessitats bàsiques.

Quins signes se li poden ensenyar? Us deixem una tria de signes bàsics en LSC (Llengua de Signes Catalana). Existeix material pedagògic com targetes o jocs per facilitar el procés, que combinen LSC i American Sign Language. Cal recordar que l’objectiu és facilitar i propiciar la comunicació, així que no cal seguir cap pauta o “correcció lingüística”. L’infant pot inventar alguns signes que li siguin més fàcils que els oficials, fins i tot la cuidadora pot adaptar els signes abans de presentar-li per tal de fer l’aprenentatge més fluid.

Si us interessa, signes bàsics.