El Centre Cívic Urgell


El Centre


El Centre Cívic Urgell és un equipament municipal del Districte de l’Eixample ubicat a les plantes inferiors del Centre Cultural Teresa Pàmies. Es tracta d’un centre de proximitat on la varietat de cursos, la programació d’espectacles, la difusió cultural, les exposicions i el suport a la creació es posen al vostre abast per donar resposta a les vostres inquietuds.


Com a centre de proximitat, el Centre Cívic Urgell disposa d’un catàleg de serveis amb la clara missió de satisfer les diferents necessitats culturals, d’oci, de formació, etc. de as ciutadania del Districte de l’Eixample i de la ciutat de Barcelona.


Servei de Dinamització de Tallers

Organitza, proposa i duu a terme totes les propostes de cursos trimestrals que s’escauen al centre, tot seguint una línia definida on la qualitat de servei està per sobre de qualsevol altre condicionant.


Servei d’Informació

Us mantindrà al dia de qualsevol activitat, sigui trimestral o puntual, que es realitzi al centre. Podeu rebre informació a través de la programació impresa, del butlletí electrònic, o del web.


Servei de Dinamització Cultural

Us oferirà un ampli catàleg de propostes de qualitat on la música, el teatre, la dansa, el cinema, les exposicions, etc. seran sempre presents ja estiguin organitzades en cicles o individualment.


Servei del Casal Infantil

Treballa diàriament per la formació cívica dels infants, aportant valors a través dels seus diferents programes específics, com el Racó d’Experts o el Projecte Escoles (per més informació, visiteu el Menú Casal Infantil).


Servei de Suport a la Creació

Està destinat a artistes emergents que, pel fet de començar a fer les seves primeres passes al món artístic, es troben amb dificultats per poder endegar els seus projectes.

El Centre Cívic Urgell disposa de 1.137 m2 distribuïts en set sales de formació, una sala d’exposicions, l’auditori i el Casal Infantil. Tots ells formen un gran espai obert a la cultura, la formació i el lleure.


Ja sigui perquè sou artistes emergents i voleu acollir-vos al programa de suport a la creació, o perquè sou empresa o particulars, podeu gaudir de les diferents sales del centre cívic que us mostrem a continuació.

Reservar
historia
El Centre Cultural Teresa Pàmies, l’edifici d’equipaments més gran del Districte de l’Eixample, va obrir les seves portes al maig de 2011. Un nou equipament cultural que dóna resposta a les demandes culturals i de relació del veïnat i que distribueix al seu interior la Biblioteca Esquerra de l’Eixample-Agustí Centelles, l’Escola Bressol El Roure, el Centre Cívic Urgell i el Casal Infantil Urgell.